Вода – речовина або явище…

Поверхностное натяжение — creator.nightcafe.studio

Вода – речовина або явище?.. Слово вода викликає найрізноманітніші асоціації, наша уява дуже часто відтворює найнесподіваніші картини і сюжети…

Що таке вода – речовина чи явище …

Вода (далі за текстом можливо В.) настільки багатогранна і досі, багато в чому, загадкова чи то речовина, чи то явище, що дати їй коротке ємне визначення не представляється можливим. Цілком імовірно, що головне відкриття, яке дасть змогу об’єднати тисячолітню мудрість, накопичену людством про воду в одне ціле, ще попереду.

Вода – одна з найважливіших речовин на Землі, вона всюдисуща і всеосяжна. Класична наука дає їй точне визначення як речовині, поети присвячують воді прекрасні рядки, вона “дійова особа” багатьох художніх творів. Воді відведено особливе місце практично у всіх релігіях світу, вона незмінний учасник багатьох магічних ритуалів. Вода являється нам у різних формах і якостях, вона задовольняє багато наших фізіологічних і “практичних” потреб.

Саме тому на сторінках нашого сайту ми відображаємо всі можливі її властивості та якості, багато з яких, на даний момент часу, видаються нам фантастичними і не реальними.

Для кращого розуміння ВОДИ ми наведемо визначення, які дають їй різні словники та енциклопедії. Це дозволить вам самостійно сформувати своє особисте її розуміння.

Тлумачний словник Ушакова

Вода, води, вин. воду, мн. води, водам-водам, жен .

Тільки од. Прозора, безбарвна рідина, яка в чистому вигляді представляє собою хімічну сполуку кисню і водню. Дощова вода. Морська вода. Колодязна вода. Жорстка, м’яка вода. Питна вода. Сира, кип’ячена вода. Дайте мені склянку води. У цій місцевості немає води.
Тільки од. Водна поверхня. Подорож по воді. Їхати водою.
Тільки мн. (водам тощо). Простір, покритий водою: річки, озера й болота (книжн., геогр.). Внутрішні води. Ліси і води державного значення …
Тільки мн. Струмені, хвилі моря, річки (поет.) …
(Водам тощо). Напій мінеральний, газований або фруктовий (зазвичай з визначенням). Сельтерська вода. Лимонна вода. Іжевська вода. Різні мінеральні води. Пити води (лікуватися мінеральною водою).
Тільки мн. (водам тощо; водам тощо; водам і т.д. застар.; на води). Цілющі мінеральні джерела; курорт із мінеральними джерелами. Кавказ багатий на мінеральні води. Поїхав лікуватися на води …
Тільки од. Багатослів’я при бідності думки (розг. ірон.). У доповіді його багато води.
Тільки од. Якість дорогоцінного каменю, що визначається ступенем чистоти і гри. Діамант кращої води.
Тільки мн. Те саме, що навколоплідні води (розг. мед.). Води пройшли (перед пологами).
Воду товкти (у ступі).
Як у воду опущений …
Кінці у воду…
Водою не розіллєш …
Як у воду канути …
Як із гуся вода …
Як дві краплі води …
Води не замутить – тихий, смирний, скромний.
Як риба у воді…
З води сухим вийти …
Весняні води – повінь, весняний розлив річки.
Вільна вода – глибоке місце, придатне для стояння суден.
У каламутній воді рибу ловити.
Свята вода …
Чистої води …
На чисту воду вивести.

Тлумачний словник Ушакова. Д.М. Ушаков. 1935-1940

Матеріалізм. Вода – це речовина…

Більшості з нас ще зі шкільної лави знайома формула – Н2O . У всіх на слуху прописні істини – людина складається на 70% з води, життя виникло у воді і без неї неможливе …

У природному середовищі, вода є прозорою рідиною, у невеликих кількостях без кольору, запаху і смаку.

Вода як речовина проявляється у своїх хімічних і фізичних властивостях. Детально ми їх розглянули в статті – ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ → та ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОДИ → .

Нижче ми наведемо визначення, що описують воду в дещо іншому контексті.

Екологічний енциклопедичний словник

Вода – головна речовина, що міститься в живих організмах. Перше середовище життя. Головна відмінна (від інших планет) риса Землі. Може чинити сприятливий (за наявності достатньої кількості) або несприятливий (за нестачі або відсутності) вплив на живе. Головний біотоп Землі – займає понад 70% усієї її площі. Оскільки вода невід’ємна складова частина будь-яких організмів, у її біотичному кругообігу беруть участь усі живі організми. В. постійно впливає на мешканців Землі, а ті, своєю чергою, на неї. Тварини, рослини виробили відповідні адаптації до життя у водному середовищі, до впливу його численних чинників (тиску, солоності), температури, насиченості органічними речовинами тощо).

Екологічний енциклопедичний словник. Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І.І. Дедю. 1989

Екологічний словник

В. – окис водню (H2О), зустрічається в рідкому, твердому (сніговий покрив, лід) і газоподібному (туман) стані. Входить до складу ґрунтів, рослин, грибів, тварин, знаходиться в атмосфері екосистем. Відіграє важливу роль у вивітрюванні. Утворює гідросферу. Має більшу або меншу мінералізацію (води з мінералізацією понад 5% називаються розсолами, від 0,1 до 5% – мінеральними, а менші – прісними). В. у ґрунті міститься в декількох формах: пароподібна, що міститься у складі ґрунтового повітря; гігроскопічна, адсорбована ґрунтовими частками; плівкова, що знаходиться на поверхні ґрунтових часток (здатна пересуватися від вологіших до менш вологих часток); капілярна, утримувана в дрібних порах ґрунту силами увігнутих менісків; гравітаційна, переважно вода атмосферних опадів, що стікає великими порами ґрунту, живить ґрунтові води, які можуть текти й накопичуватися в менших (“верховодка”) або більших кількостях, особливо на водотривких горизонтах. Пароподібна та гігроскопічна вода зазвичай недоступна для вищих рослин. Нижньою межею доступної ґрунтової вологи є вологість, близька до вологості зав’ядання.

Екологічний словник. – Алма-Ата: “Наука”. Б.А. Биков. 1983

Словник екологічних термінів і визначень

В. – найважливіший екологічний ресурс і головна складова живих організмів. Навіть у тілі дорослої людини при вазі в 70 кг на воду припадає 50 кг. Для організмів, що мешкають у приземному шарі атмосфери і в ґрунті, головним джерелом В. є опади. Екологічна роль опадів змінюється залежно від інших параметрів клімату, особливо від температурного режиму, який визначає інтенсивність випаровування З. з поверхні ґрунту, водойми або транспірації рослин. У забезпеченні С. наземних організмів значну роль відіграють ґрунтові С., а також С. водойм (насамперед як водопої для тварин). Забезпеченість З. та її динаміка протягом року – один із найважливіших чинників, що визначають закономірності розселення організмів, а також склад і структуру екосистем. Завдяки тепловій енергії сонячного світла В. постійно циркулює в біосфері. В організмів виробився широкий спектр пристосувань до водного режиму. Оскільки з В. організми отримують розчинені в ній речовини, найважливішою характеристикою В. є її якість, яка може різко погіршуватися внаслідок забруднення. Можливе антропогенне регулювання водозабезпеченості екосистем.

Словник екологічних термінів і визначень, 2010

Продовжуючи екологічну тему, вважаємо за необхідне ще раз зробити акцент на вельми плачевній глобальній екологічній динаміці на нашій планеті. Ситуація наближається до критичної, будемо сподіватися, що людство зуміє вчасно усвідомити прірву, що відкривається перед ним, і зуміє вжити необхідних заходів.

Метафізика. Метафізика води, що вона символізує і з чим асоціюється …

Метафізиці води ми присвятили цілий розділ нашого сайту, в якому зібрали незрозумілі з погляду класичної науки її властивості та якості.

Символізм та асоціативний ряд води добре представлений у словнику “Словник символів. 2000”. Нижче ми наводимо витяг із нього, але рекомендуємо, за можливості, ознайомитися і з оригіналом.

За матеріалами словника “Словник символів. 2000”

Що вода символізує

В. – джерело і гробниця всього сущого у всесвіті, з води прийшли у воду і підемо …

В. – символ непроявленого, первинної матерії.

В. є символом Великої Матері й асоціюється з народженням, жіночим началом, утробою всесвіту, prima materia, водами родючості та свіжості, джерелом життя.

В. також порівнюється з безперервною зміною матеріального світу. Вода як час – усе тече, усе змінюється…

Занурення у воду символізує не тільки повернення до первісного стану чистоти, смерть у старому житті та відродження в новому, а й також обмивання душі в матеріальному світі.

У вигляді дощу В. несе запліднювальну силу небесного бога, що символізує родючість. Весняний дощ – жива вода …

Роса символізує благовіщення і благословення, духовне оновлення і світло сходу.

Поточна В. – це жива вода.

В. і вино символізують злиття людської та божественної природи …

В. з глиною уособлюють творіння і символізують гончарника, який надав всесвіту його вигляду.

Потривожені води – символ мінливостей долі, ілюзій і марнославства життя – примарний потік відчуттів та ідей.

В., що біжить. означає життя та його джерело, символом якого є хвиляста лінія, спіраль або меандр.

У ацтеків та інків В. символізує початковий хаос.

Перетин потоку часто використовується як символ проходження через світ ілюзій для набуття просвітлення і нірвани.

В. символізує мудрість вищого світу і божественне передбачення. “Як у воду дивився … ” .

У китайців В. належить до Інь, місячного начала, і символізується трихограмою Кань.

В. символізує чистоту, північний напрямок, чорну черепаху як первинний хаос.

У мусульман В. символізує милосердя, гностицизм, очищення, життя.

У народів манде В. і вино символізують союз Космічного Батька і Матері.

У іранців води Апо символізують одночасно і сонячні, і місячні сили, а також споконвічний океан.

Із чим вода асоціюється

Асоціюється з вологою і циркуляцією крові, життєвими силами як протиставленням сухості й нерухомості смерті.

Джерело Життя, що бере початок від коренів Древа Життя, яке росте в центрі Раю.

В. і вогонь є ворогуючими стихіями, які, зрештою, проникають одна в одну й об’єднуються, символізуючи протиріччя матеріального світу. У стані протиборства вони – необхідні для життя тепло і волога, але палаюча вода – це союз протилежностей.

Вогонь і вода асоціюються також із двома великими началами, Батьком-Небом і Матір’ю-Землею, причому в цьому разі Отець-Небо перетворюється на запліднювальну вологу дощу, що виливається на землю.

Глибокі води моря, озера, колодязя асоціюються з царством мертвих або місцем проживання надприродних істот і тісно пов’язані з Великою Матір’ю.

Вода в релігіях світу

В. повертає до життя і дає нове життя, звідси хрещення водою або кров’ю в обрядах ініціації – вода і кров змивають старе життя і освячують нове.

Джерело Життя, бере початок від коренів Древа Життя, яке росте в центрі Раю.

Як роса, вона уособлює благовіщення і благословення, духовне оновлення і світло сходу.

В. і вино символізують злиття людської та божественної природи, або божественність, незримо присутню в людяності.

У християнському мистецтві вода символізує смиренність.

У буддизмі вода уособлює вічну течію матеріального світу.

У християнстві вода уособлює відновлення, оновлення, очищення, освячення і хрещення.

Струмок символізує Христа як джерела життя і Діву Марію як утробу творіння.

В., змішана з вином, символізує пасивне начало, що зазнає впливу Духа, зачаття від води і від Духа, змішання нижчого і вищого в людині. Згідно зі св. Кипріаном, Христос – це вино, а вода – тіло Христове.

У єгиптян В. уособлює народження, відтворення, зростання, запліднювальну силу Нілу …

У євреїв води Тори життєдайні води священного закону. Джерело, постійно доступне для народу Ізраїлю, – це мудрість і Логос.

Перед Творінням Божественний дух носився над гладдю вод.

Вішну спить на змії, що лежить на поверхні води, а з його пупка росте лотос, на якому сидить Брахма, що ходить по водах …

Як дощ або струмок вода уособлює божественне одкровення реальності, а також творіння: З води створили Ми все живе, Трон Його був над водами (Коран).

У маорі Рай знаходиться під водою, що символізує початкову досконалість.

Еа-Оаннес – володар глибин, і Бог з потоками тримає в руках глечик з водою, або вода може виливатися прямо з його рук.

У даосів вода символізує слабкість, пристосування і наполегливість, плинність життя як протиставлення нерухомості смерті.

Варуна – повелитель вод.

В індіанців Америки В. уособлює сили, що виливаються, Великого Духа …

Про воду як таку…

Рідина все перевіряє (Платон).

Вода – рідкий двійник світла.

В. розчиняє, знищує, очищає, змиває і відновлює.

Пірнути у воду – значить шукати секрет життя, його кінцеву таємницю.

Ходити по воді – значить переступити за межу матеріального світу.

Усі великі мудреці ходили по воді.

Перетнути водну перешкоду – означає перейти з одного онтологічного стану в інший. З іншого боку, це символ відокремлення, наприклад, при перетині моря чи річки смерті. Але, оскільки вода має сили і життя, і смерті, вона може не тільки відокремлювати, а й з’єднувати.

Вода, що оточує будь-що, має не просто оборонне значення, простір усередині кола стає чистим і священним.

Нижні Води – це Хаос, або вічно мінливий матеріальний світ, а Верхні Води – царство всеосяжних вод.

Нижні та Верхні Води пов’язані з Малими та Великими Містеріями, а разом вони становлять Єдине і означають загальне оновлення.

Вода має величезне значення в магічних ритуалах.

З первинних вод росте стебло великого лотоса, світова вісь.

У кельтів вода, озера, священні колодязі тощо мають магічні властивості, у цих водоймах мешкають надприродні істоти, наприклад, Дама Озера. З їхньою допомогою можна проникнути в інший світ.

Їй протистоїть вогонь як символ сили Ян і сонячного начала.

Річка Літа – символ забуття, а річка Стікс перетинається в момент смерті.

У індійців Агні був народжений від союзу води і землі і являє собою стовп, що підтримує все суще.

Коріння Іггдразіла йшло в підземний світ, а від нього починався витік усіх річок – струмок Хвергельмір.

У шумеро-семітській традиції Апсу, початкові води, існували на початку всього, а Тіамат була морем і хаосом.

Змії Лакхму і Лакхаму були народжені від вод.

В. відображає доктрину у-вей – піддаючись у точці натиску, вода обтікає предмет, що натискає, і, змикаючись за ним, зрештою сточує навіть найтвердіший камінь.

Словник символів. 2000

Підсумок

На думку автора статті, як уже й зазначалося вище, головні відкриття, які дадуть змогу зв’язати й пояснити всі знання людства про воду, ще попереду.

 

Література:

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Water
Тлумачний словник Ушакова. Д.М. Ушаков. 1935-1940;
Екологічний енциклопедичний словник. Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І.І. Дедю. 1989;
Екологічний словник. – Алма-Ата: “Наука”. Б.А. Биков. 1983;
Терміни та визначення з охорони навколишнього середовища, природокористування та екологічної безпеки. Словник, 2010;
Словник екологічних термінів і визначень, 2010;
Словник символів. 2000.

 

 

Вода - речовина або явище...

 Поделись с друзьями :)
[Sassy_Social_Share]

Вода – речовина або явище…

Статья опубликована: Автор:

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Прокрутити вгору