Гідросфера, або водна оболонка Землі – стисло про головне

Гидросфера / Hydrosphere — creator.nightcafe.studio

Гідросфера – загальновідомий, але ж не для всіх зрозумілий термін…

Гідросфера – це…

Гідросфера – це водна оболонка Землі, яка частково вкриває і тверду поверхню Землі.

На думку вчених, Гідросфера формувалася повільно, прискорюючись лише в періоди тектонічної активності.

Іноді Гідросферу ще називають Світовим океаном. Ми, щоб уникнути плутанини, будемо використовувати термін Гідросфера. Про Світовий океан, як частину Гідросфери, ви зможете прочитати в статті СВІТОВИЙ ОКЕАН І ЙОГО ЧАСТИНИ → .

Для кращого розуміння суті терміна Гідросфера нижче наведемо кілька визначень.

Екологічний словник

ГІДРОСФЕРА (від гідро… і грец. sphaira – куля) – переривчаста водна оболонка Землі. Тісно взаємодіє з живою оболонкою Землі. Гідросфера є середовищем існування гідробіонтів, що трапляються в усій товщі води – від плівки поверхневого натягу води (епінейстона) до максимальних глибин Світового океану (до 11 000 м). Загальний об’єм води на Землі в усіх її фізичних станах – рідкому, твердому, газоподібному – становить 1454703,2 км3, з них 97% припадає на води Світового океану. За площею гідросфера займає близько 71% усієї площі планети. Загальна частка водних ресурсів гідросфери, придатних для господарського використання без проведення спеціальних заходів, – близько 5-6 млн. км3, що дорівнює 0,3-0,4% обсягу всієї гідросфери, тобто обсягу всієї вільної води на Землі. Гідросфера є колискою життя на нашій планеті. Живі організми відіграють активну роль у кругообігу води на Землі: весь об’єм гідросфери проходить через живу речовину за 2 млн. років.

Екологічний енциклопедичний словник. – Кишинів: Головна редакція Молдавської радянської енциклопедії. І.І. Дедю 1989

Геологічна енциклопедія

ГІДРОСФЕРА – переривчаста водна оболонка Землі, одна з геосфер, що розташовується між атмосферою і літосферою; сукупність океанів, морів, континентальних водойм і крижаних покривів. Гідросфера покриває близько 70,8% земної поверхні. Обсяг Г. – 1370,3 млн. км3, що становить приблизно 1/800 об’єму планети. 98,3% маси Г. зосереджено у Світовому океані, 1,6% – у материкових льодах. Гідросфера складно взаємодіє з атмосферою і літосферою. На межі Г. і літосфери утворюється більшість осад. г. п. (див. Осадоутворення сучасне). Г. є частиною біосфери і цілком населена живими організмами, які впливають на її склад. Походження Г. пов’язують із тривалою еволюцією планети і диференціацією її речовини.

Геологічний словник: у 2-х томах. – М.: Надра. Під редакцією К. Н. Паффенгольца та ін.. 1978

Морський словник

Гідросфера – сукупність океанів, морів і вод суші, а також підземних вод, льодовиків і снігового покриву. Часто під гідросферою мають на увазі тільки океани і моря.

EdwART. Тлумачний Військово-морський Словник, 2010

Великий Енциклопедичний словник

ГІДРОСФЕРА (від гідро і сфера) – сукупність усіх водних об’єктів земної кулі: океанів, морів, річок, озер, водосховищ, боліт, підземних вод, льодовиків і снігового покриву. Часто під гідросферою мають на увазі тільки океани і моря.

Великий Енциклопедичний словник. 2000

Початки сучасного природознавства

Гідросфера (від гідро і сфера) – одна з геосфер, водна оболонка Землі, місце проживання гідробіонтів, сукупність океанів, морів, озер, річок, водосховищ, боліт, поземних вод, льодовиків і снігового покриву. Основна маса води гідросфери зосереджена в морях і океанах (94%), друге місце за об’ємом посідають підземні води (4%), третє – лід і сніг арктичної та антарктичної областей (2%). Поверхневі води суші, атмосферні та біологічно пов’язані води становлять частки (десяті й тисячні) відсотків від загального обсягу води гідросфери. Хімічний склад гідросфери наближається до середнього складу морської води. Беручи участь у складному природному кругообігу речовин на Землі, вода кожні 10 млн років розкладається й утворюється знову під час фотосинтезу та дихання.

Початки сучасного природознавства. Тезаурус. – Ростов-на-Дону. В.М. Савченко, В.П. Смагін. 2006

Велика радянська енциклопедія

Гідросфера (від Гідро… і Сфера) – переривчаста водна оболонка Землі, що розташовується між атмосферою (Див. Атмосфера) і твердою земною корою (літосферою), і являє собою сукупність океанів, морів і поверхневих вод суші. У ширшому сенсі до складу Г. включають також підземні води, лід і сніг Арктики й Антарктики, а також атмосферну воду і воду, що міститься в живих організмах. Основна маса води Г. зосереджена в морях і океанах, друге місце за об’ємом водних мас займають підземні води, третє – лід і сніг арктичних і антарктичних областей. Поверхневі води суші, атмосферні та біологічно пов’язані води складають частки відсотка від загального об’єму води Р. (див. табл.). Хімічний склад Р. наближається до середнього складу морської води.

Поверхневі води, займаючи порівняно малу частку в загальній масі Р., проте відіграють найважливішу роль у житті нашої планети, будучи основним джерелом водопостачання, зрошення й обводнення. Води Г. перебувають у постійній взаємодії з атмосферою, земною корою і біосферою. Взаємодія цих вод і взаємні переходи з одних видів вод в інші складають складний кругообіг води на земній кулі. У Г. вперше зародилося життя на Землі. Лише на початку палеозойської ери почалося поступове переселення тварин і рослинних організмів на сушу.

ВИДИ ВОД

Морські води:

Назва: Морська;
Обсяг, млн. : 1370 км3;
До загального обсягу: 94% .

Підземні води (за винятком ґрунтових вод):

Назва: Ґрунтова;
Обсяг, млн. : 61,4 км3 ;
До загального обсягу: 4% .

Лід і сніг:

Назва: Лід;
Обсяг, млн. : 24,0 км3 ;
До загального обсягу: 2% .

Прісні поверхневі води суші:

Назва: Прісна;
Обсяг, млн. : 0,5 км3 ;
До загального обсягу: 0,4%.

Атмосферні води:

Назва: Атмосферна;
Обсяг, млн. : 0,015 км3 ;
До загального обсягу: 0,01% .

Води, що містяться в живих організмах:

Назва: Біологічна;
Обсяг, млн. : 0,00005 км3 ;
До загального обсягу: 0,0003% .

Велика радянська енциклопедія. – М.: Радянська енциклопедія. 1969-1978

Для кращого взаєморозуміння, коротко сформулюємо, що ми будемо розуміти під гідросферою в рамках цього матеріалу і в рамках цього сайту. Під гідросферою ми розумітимемо оболонку Земної кулі, в яку об’єднані всі води Земної кулі, незалежно від їхнього стану і місця розташування.

У гідросфері відбувається безперервна циркуляція води між різними її частинами і перехід води з одного стану в інший – так званий Колообіг води в природі.

Частини гідросфери

Гідросфера взаємодіє з усіма геосферами Землі. Умовно гідросферу можна розбити на три частини:

  1. вода в атмосфері;
  2. вода на поверхні Землі;
  3. підземні води.

В атмосфері у вигляді водяної пари міститься 12,4 трильйона тонн води. Водяна пара оновлюється 32 рази на рік або кожні 11 днів. Унаслідок конденсації або сублімації водяної пари на зважених частинках, присутніх в атмосфері, утворюються хмари або тумани, при цьому виділяється досить велика кількість тепла.

З водами на поверхні Землі – Світовим океаном ви можете ознайомитися в статті СВІТОВИЙ ОКЕАН І ЇЇ ЧАСТИНИ →.

Підземні води включають у себе: підземні води, вологу в ґрунтах, напірні глибинні води, гравітаційні води верхніх шарів земної кори, води у зв’язаних станах у різних гірських породах, води, які перебувають у мінералах, та ювенільні води…

Розподіл води в гідросфері

Океани – 97,47%.
Льодові шапки та льодовики – 1,984.
Підземні води – 0,592%.
Озера – 0,007%.
Вологі ґрунти – 0,005%.
Атмосферна водяна пара – 0,001%.
Річки – 0,0001%.
Біота – 0,0001%.

Учені підрахували, що маса гідросфери становить 1 460 000 трильйонів тонн води, що, тим не менш, становить лише 0,004% від усієї маси Землі.

Висновки

Гідросфера – бере активну участь у геологічних процесах Землі. Вона багато в чому забезпечує взаємозв’язок і взаємодію між різними геосферами Землі.

 

Гідросфера - водна оболонка Землі

 Поделись с друзьями :)
[Sassy_Social_Share]

Гідросфера, або водна оболонка Землі – стисло про головне

Статья опубликована: Автор:

Залишити коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.

Прокрутити вгору